foto2

14.06.2024

Drodzy Działkowicze,

Informujemy wszystkich członków, iż w sobotę dn. 22 czerwca 2024 r. odbędzie się impreza plenerowa nawiązująca do starosłowiańskiego święta letniego przesilenia - Nocy Kupały.

W programie imprezy jest m.in konkurs wiedzy o gminie Joniec, wspólne grillowanie, pieczenie kiełbasek na ognisku przy piwie (również dla kierowców bezalkoholowym), biesiadowanie przy muzyce, aż do wieczora. O zmierzchu przewidziane jest przejście z pochodniami nad Wkrę, gdzie zostaną spławione wianki.

Imprezę poprzedzi spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego p. Markiem Gontarskim, który przyjedzie wraz z asystentkami by porozmawiać z członkami Stowarzyszenia na temat procedury legalizacyjnej samowoli budowlanych na naszych działkach. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na godzinę 17-tą. Będzie można się zapoznać z procedurą legalizacyjną oraz bezpośrednio porozmawiać o Państwa konkretnych sprawach.

Po tym spotkaniu - przewidujemy, że od ok godz. 18-ej rozpocznie się piknik. W zależności od pogody impreza odbędzie się, albo w stodole biesiadnej, albo w bezpośrednim otoczeniu na dworze.

Lokalizacja stodoły - na tyłach budynku gminy - między UG, a placem targowiska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia z rodziną.


16.06.2023

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Joniec-Wkra, wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2023, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na dzień 24 czerwca 2023  godz. 11 w budynku Szkoły Podstawowej w Jońcu.

Celem Zgromadzenia jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w Stowarzyszeniu oraz podjęcie decyzji co do jego dalszych losów.
Prosimy o liczne przybycie.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


5.07.2022

REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec-Wkra, adres korespondencyjny ul. Bryły 10/87, 02-685 Warszawa.
2. Konkurs będzie przeprowadzony od 24.06.2022 do 15.07.2022 roku. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia ogródka leśnego, który wyróżnia się pod względem estetycznym i/lub botanicznym. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub smsem pod numer 502728283.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
NAGRODY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zdobywcy NAGRODY GŁÓWNEJ - roślina dekoracyjna o wartości 250 zł
b) dla wszystkich uczestników konkursu - drobniejsze rośliny ozdobne.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie pod nazwą Dzień Działkowca w dniu 16.07.2022 roku w Jońcu.

§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają niniejszym zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska oraz zwycięskiego zdjęcia na stronie internetowej Stowarzyszenia

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody.


7.04.2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 23 kwietnia 2022 r. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11 w Domu Kultury LIRA przy ul. Łojewskiej 3 w Warszawie.

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia:
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Wybór Protokolanta
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności od czerwca 2021 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i absolutorium dla Zarządu.
 9. Sprawozdanie finansowe
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego – głosowanie
 12. Dyskusja na temat czasowej rezygnacji ze składki członkowskiej i głosowanie nad uchwałą.
 13. Dyskusja na temat członków zalegających z opłatami składek członkowskich
 14. Dyskusja na temat działań Stowarzyszenia w roku 2022.
 15. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

Uwaga: Prosimy członków Stowarzyszenia o zgłaszanie propozycji interesujących tematów Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


14.09.2021

SPRZĄTANIE LASU 25.09.2021

Nasze Stowarzyszenie już po raz trzeci organizuje wspólne SPRZĄTANIE LASU!
Spotykamy się w sobotę 25 września. Worki będziemy wydawać w godzinach 10-11 w oznakowanych punktach w Jońcu za mostem w stronę Nowego Miasta i w Krajęczynie przy sklepie. Worki z zebranymi odpadami będą odbierane w tych samych punktach od godziny 16 do 16.30. A już o godzinie 17 w Jońcu nad rzeką rozpocznie się ognisko organizowane jako forma podziękowania dla wszystkich uczestników akcji. Każdy ma zagwarantowaną kiełbaskę z dodatkami.
W ubiegłych latach udało nam się wywieźć z lasu kilkadziesiąt worków śmieci. W tym roku również gorąco liczymy na Państwa i na wszystkich miłośników przepięknych jonieckich lasów!
Naszą akcję aktywnie wspiera Wójt Gminy Joniec.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Stowarzyszenia


11.08.2021

FESTYN W JOŃCU

W niedzielę 15 sierpnia w Jońcu odbędzie się doroczny festyn z okazji kolejnej - tym razem 101-szej - rocznicy bitwy nad Wkrą. Festyn organizowany jest przez Urząd Gminy Joniec, przewidzianych jest wiele atrakcji.  Nasze Stowarzyszenie będzie tam też obecne, będziemy mieli swoje stoisko. Przygotowaliśmy także nasze atrakcje zarówno dla naszych członków jak i mieszkańców gminy. Przy okazji chętni będą mogli spotkać się z Zarządem, porozmawiać na nurtujące ich tematy, przedstawić swoje problemy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w festynie i odwiedzeniu naszego stoiska. Festyn zaczyna się o godz. 16 i potrwa do północy.

festyn mini

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


1.06.2021

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Na zebraniu w dniu 24.05.2021 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Z uwagi na oraniczenia związane z pandemią Walne Zgromadzenie odbędzie się w formie korespondencyjnej. Korespondencyjnie otrzymają Państwo wszystkie materiały informacyjne oraz kartę do głosowania, którą także korespondencyjnie trzeba będzie zwrócić do Zarządu do dnia 30.06.2021. Szczegóły będą przedstawione w dostarczonych Państwu materiałach.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


16.09.2020

AKCJA SPRZĄTANIA LASU

Podobnie jak w ubiegłym roku chcielibyśmy zaprosić członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do akcji sprzątania lasu. Akcja odbędzie się w sobotę 26 września. Tak jak poprzednio spotkamy się w dwóch punktach, gdzie wydawane będą worki i odbierane śmieci: w Jońcu w zatoce za mostem (przy drodze schodzącej pod most) oraz w Krajęczynie przy sklepie. Worki będą wydawane w godz. 10-11, a śmieci odbierane w godz. 16-17. Dla uczestników akcji, którzy przyniosą co najmniej jeden pełny worek śmieci przewidziane są niespodzianki. Mile widziane również dzieci, dla nich będą specjalne gadżety.
Gorąco zapraszamy do udziału w akcji.

Serdecznie pozdrawiamy.
Zarząd Stowarzyszenia


10.03.2020

NOWE OPŁATY ZA ŚMIECI

Urząd Gminy w Jońcu na swojej stronie internetowej opublikował nowe zasady polityki śmieciowej dla właścicieli działek rekreacyjnych. Właścicieli działek zabudowanych obowiązywał będzie roczny ryczałt za śmieci segregowane w kwocie 169 zł lub za śmieci niesegregowane w kwocie 507 zł. Szczegóły dotyczące składania deklaracji i wnoszenia opłat są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.


5.02.2020

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 7 marca 2020 r. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 13:15 w Domu Kultury LIRA przy ul. Łojewskiej 3 w Warszawie.

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Wybór Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności od czerwca 2019 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 7. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i przyjęcia sprawozdania
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego – głosowanie
 11. Wizualna prezentacja Koncepcji do planu zagospodarowania przestrzennego, w tym koncepcji komunikacyjnej
 12. Wybór nowych członków Zarządu
 13. Dyskusja na temat obniżenia składki  członkowskiej oraz wpisowego
 14. Dyskusja na temat członków zalegających z opłatami składek członkowskich
 15. Dzień Działkowca – otwarta dyskusja na temat formy organizacji
 16. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

Uwaga: Prosimy członków Stowarzyszenia o zgłaszanie propozycji interesujących tematów Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 29.02.2020 r na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


13.09.2019

AKCJA SPRZĄTANIA LASU

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do akcji Sprzątania Lasu w ramach ogólnopolskiego Sprzątania Świata. Spotykamy się w sobotę 21 września w dwóch punktach, gdzie wydawane będą worki na śmieci przekazane nam przez gminę oraz dla chętnych rękawice ochronne. Pierwszy punkt to Joniec - miejsce, gdzie kiedyś był ogólnodostępny śmietnik (będzie namiot, będzie nas widać). Drugi punkt to Krajęczyn obok sklepu, przy dawnej świetlicy. Akcja odbywa się niezależnie od pogody!
Worki będą wydawane od godziny 10 do 11, a następnie zbierane od Państwa między godziną 16 a 17. Każdy z Państwa otrzyma dwa worki - jeden na plastik i metal, a drugi na szkło. Nie chcemy utrudniać, ale gmina jest w programie segregacji odpadów, a to gmina odbierze od nas te nieczystości.
Serdecznie zapraszamy i jak zawsze liczymy na Państwa liczny udział !

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


5.07.2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

Serdecznie zapraszamy na Dzień Działkowca 2019, który organizuje nasze Stowarzyszenie. Zaczynamy o godzinie 18 w sobotę 20 lipca w barze Nad Wkrą, adres Joniec 33 - to nowy bar przy przystanku PKS. Impreza będzie miała otwarty charakter, zapraszamy do zabawy wszystkich działkowiczów, mieszkańców i gości. Zachęcamy do udziału we wszystkich atrakcjach. Szczególnie fajnym punktem programu będzie Fotobudka, czyli możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć w śmiesznych aranżacjach. Będzie też konkurs grilla z atrakcyjnymi nagrodami. Oczywiście nie zabraknie też atrakcji dla dzieci.
A oto szczegółowy program:

18.00 - 18.15 - powitanie gości / omówienie programu DD
18.20 - rozpoczęcie konkursu grilla / wybór jury i drużyn konkursowych / prezentacja nagród
18.30 - uruchomienie Fotobudki
18.40 - początek zabaw dla dzieci / buźki-pieski-loteria
19.00 - rozpoczęcie konkursu kareoke / piosenka działkowca the Voice of Joniec
19.30 - rozstrzygnięcie konkursu grillowania / degustacja potraw / wręczenie nagród
20.00 - finał konkursu the Voice
20.15 - zabawy integracyjne
20.30 - zakończenie działania Fotobudki
20.45 - 22.00 - dalsze zabawy integracyjne, cześć nieoficjalna DD

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!
Zarząd Stowarzyszenia Joniec - Wkra

Regulamin konkursu grillowania.
Regulamin konkursu "Głos Jońca".


26.06.2019

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

Uchwałą nr 3/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2019 została przyjęta rezygnacja z zasiadania w Zarządzie Pań Danuty Bukały i Elżbiety Przystupy. Walne Zgromadzenie powołalo do Zarządu Pana Jakuba Wrzoska.
Jako, że Pani Danuta Bukała nie spełnia obecnie warunków, aby być członkiem Stowarzyszenia, w dowód wdzięczności za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4/2019 przyznało jej Honorowe Członkowstwo Stowarzyszenia Joniec-Wkra.
W dniu 25.06.2019 Zarząd Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu wybrał nowego Prezesa Zarządu. Został nim Pan Mirosław Matysiak.


15.05.2019

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec - Wkra uchwałą przyjętą na zebraniu Zarządu w dniu 25 kwietnia 2019 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 15 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00. Zgromadzenie odbędzie się tym razem w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Jońcu – adres Joniec 69.

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Wybór Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności od czerwca 2018 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 7. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i przyjęcia sprawozdania
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego – głosowanie
 11. Wizualna prezentacja Koncepcji do planu zagospodarowania przestrzennego, w tym koncepcji komunikacyjnej
 12. Wybór nowych członków Zarządu oraz przedstawicieli grup roboczych: Krajęczyn las/ Joniec/ Joniec rzeka
 13. Dyskusja na temat składki członkowskiej
 14. Dyskusja na temat członków zalegających z opłatami składek członkowskich
 15. Dzień Działkowca – ankieta na temat formy organizacji
 16. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

Uwaga: Prosimy członków Stowarzyszenia o zgłaszanie propozycji interesujących tematów Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 31.05.2019 r na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


10.02.2019

STAN PRAC PLANISTYCZNYCH

Dnia 24 stycznia 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia Joniec – Wkra przyjął raport przygotowany przez firmę planistyczną na nasze zlecenie. W raporcie znajduje się analiza i opracowanie uwarunkowań przestrzennych oraz planistycznych, jakie będą stanowić podstawę opracowania założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Joniec. W skrócie rzecz ujmując, jest to wszechstronna analiza dokumentów i stanu prawnego pod kątem możliwości legalizacji. W związku z tym w najbliższym czasie planujemy zorganizować spotkanie wszystkich aktywnych członków naszego Stowarzyszenia. Osoby niezalegające z płatnościami na koniec roku 2018 otrzymają powiadomienie mailem. W spotkaniu będzie uczestniczyć pani planistka oraz powiatowy inspektor budowlany, z którym również prowadzimy rozmowy. Będzie okazja do kolejnego spotkania i wyjaśnienia kluczowych dla nas przepisów. Chcemy, aby spotkanie odbyło się w pierwszej połowie marca w Jońcu, szczegóły podamy mailowo.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


30.11.2018

ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW

W Starostwie Powiatowym w Płońsku w Wydziale Geodezji, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami został wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-geodezyjnego dotyczącego zmian klasyfikacji gruntów. Głównymi adresatami tej informacji powinny być osoby posiadające grunty (działki) jeszcze rolne, położone w kompleksach leśnych lub przyległych do lasów. Ostateczny termin zapoznania się z projektem upływa 7 grudnia 2018 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie sie z pełną informacją na ten temat na stronie UG Joniec


12.10.2018

SPRAWY BIEŻĄCE STOWARZYSZENIA

Tegoroczny sezon działkowy powoli dobiega końca, ale w naszych sprawach dużo się dzieje i na pewno nie zamierzamy przechodzić w sen zimowy.
Zgodnie z uchwałą nr 4 przyjętą podczas Walnego Zgromadzenia, w najbliższych dniach wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymają indywidualne informacje o stanie opłacania składek na dzień 30 września. Dodatkowo decyzją Zarządu postanowiliśmy przesłać Państwu podsumowanie stanu naszych działań z ostatnich czterech miesięcy. Informację tę otrzymają jednak tylko ci, którzy nie zalegają ze składkami - w myśl zasady, że dobra informacja kosztuje. Prosimy sprawdzać swoją skrzynkę mailową po weekendzie. Będzie tam wiele ważnych dla Państwa informacji.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Stowarzyszenia


26.09.2018

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - ZDJĘCIE SEZONU

Z przyjemnością informujemy, że jury w składzie: przedstawiciel Urzędu Gminy Joniec, przedstawiciel Stowarzyszenia Joniec - Wkra oraz sponsorzy, najlepszym zdjęciem sezonu 2018 wybrało fotografię "Bar Przystań w Jońcu" wykonaną przez Pana Konrada Nickiego, mieszkańca Grodziska Mazowieckiego. Panu Konradowi serdecznie gratulujemy. Zwycięska fotografia jest do obejrzenia w Galerii.


17.09.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZDJĘCIA WRZEŚNIA

Najlepszymi zdjęciami miesiąca września zostały wybrane: w kategorii Człowiek - zdjęcie Pani Hanny Szyrmer, w kategorii Przyroda - fotografia Pani Anny Garlej-Kani, a w kategorii Architektura - fotografia Pana Damiana Szrajnerta. Gratulujemy zwycięzcom, a wyróżnione zdjęcia wstawiamy do naszej Galerii.
Przed nami pozostał już tylko wybór zdjecia sezonu z pośród wszystkich nadesłanych fotografii, którego autor otrzyma nagrodę główną - aparat fotograficzny. Laureata całego konkursu przedstawimy wkrótce.

 


18.08.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZDJĘCIA SIERPNIA

W sierpniu za najlepsze zdjęcie miesiąca w kategorii Przyroda zostało wybrane zdjęcie Pana Grzegorza Pstrąga, a w kategorii Architektura zdjęcie Pana Romana Kaczora. W kategorii Człowiek nagrody nie przyznano z względu na brak zdjęć. Wyróżnione zdjęcia zostały wstawione do Galerii. Serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do dalszego udziału w konkursie, do przysyłania kolejnych zdjęć. Został już tylko jeden miesiąc. Na zdjęcia wrześniowe czekamy do 10 września. Nagroda główna cały czas czeka.

 


1.08.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZDJĘCIA LIPCA

Miło nam poinformować, że za najlepsze zdjęcie lipca w kategorii Przyroda zostało wybrane zdjęcie Pani Ewy Konarzewskiej, a w kategorii Architektura zdjęcie Pana Marcina Śmiałka. W kategorii Człowiek nagrody nie przyznano z względu na brak zgłoszeń. Wyróżnione zdjęcia są przedstawione w Galerii. Serdecznie gratulujemy!
Konkurs trwa nadal, zachęcamy do przysyłania kolejnych zdjęć. Na zdjęcia sierpniowe czekamy do 15 sierpnia. Nagroda główna czeka.

 


9.07.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZDJĘCIA CZERWCA

Jury konkursu fotograficznego za najlepsze zdjęcia czerwca uznało w kategorii Przyroda zdjęcie wykonane przez Pana Jacka Rybitwę, a w kategorii Człowiek zdjęcie Pani Adrianny Barwickiej. W kategorii Architektura nagrody nie przyznano z względu na brak zgłoszeń. Wyróżnione zdjęcia są przedstawione w Galerii. Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy wszystkich do nadsyłania kolejnych fotek z Jońca i okolic. Konkurs trwa nadal. Na zdjęcia lipcowe czekamy do 15 lipca. Czeka atrakcyjna nagroda główna.

 


5.07.2018

PROŚBA OSP JONIEC

Ochotnicza Straż Pożarna w Jońcu zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy mogliby wspomóc finansowo jonieckich strażaków, o dobrowolne wpłaty na rzecz zakupu nowego wozu strażackiego. OSP Joniec dysponuje obecnie ponad 50-letnim wozem strażackim, którego stan techniczny jest nie najlepszy, a wyposażenie w żaden sposób nie odpowiada dzisiejszym standardom. Jest możliwość uzyskania dofinasowania na nowy wóz, ale warunkiem jest posiadanie wkładu własnego. OSP Joniec nie posiada obecnie dostatecznych środków własnych, aby takie dofinasowanie uzyskać. Stąd prośba o pomoc w ich zebraniu.

Pamietajmy, że każdy z nas może być w takiej potrzebie jak to zdarzyło się rok temu. A straż pożarna jedzie ratować każdego. Oby miała tylko czym ratować.

Konto do wpłat:  OSP JONIEC  nr 92 8230 0007 0200 0462 2000 0003

 


29.06.2018

NORDIC WALKING

Zapraszamy na wspólne spacery z kijkami po pięknych trasach wokół Jońca. Spotykamy się w sobotę 14 lipca o godzinie 10 przy moście w Jońcu. Dysponujemy kilkoma zapasowymi zestawami kijków dla nowych chętnych. 

Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, szczególnie borykających się z problemami reumatycznymi, krążeniowymi, bólami kręgosłupa oraz wszystkich, którzy chcą poprawić swoją kondycję fizyczną.

 

JOGA NA ŁĄKACH

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z jogi na łonie natury, poziom dla początkujących. Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 7 lipca o godz. 14. Zbiórka na moście w Jońcu. Prosimy zabrać własne karimaty lub koce.

Wstęp wolny.

 


21.06.2018

TORNADO W JOŃCU I OKOLICY

Przez Joniec i okolicę w godzinach wieczornych przeszła potężna wichura, powodując duże spustoszenie. Jest wiele połamanych drzew, straż pożarna usuwa szkody.

 


26.05.2018

RUSZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wszystkich, którzy lubią fotografować zapraszamy do udziału w konkursie "Pocztówki z Jońca i okolic". Wystarczy przyjechać do Jońca lub być mieszkańcem gminy Joniec i wykonać zdjęcia we wszystkich lub wybranych kategoriach: Architektura, Człowiek, Przyroda. Wykonane zdjęcia należy przysłać na adres mailowy Stowarzyszenia. Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Joniec. Atrakcyjna nagroda główna.
Szczególy zawarte są w Regulaminie konkursu.

 


26.05.2018

WAŻNE WIEŚCI Z GMINY

W dniu 25 maja br. podczas posiedzenia Rady Gminy Joniec, któremu się przyglądaliśmy, radni przyjęli plan budżetu na 2018 rok. W budżecie zabezpieczono 90 tys. zł na sporządzenie Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dostaliśmy tym samym jako Stowarzyszenie zielone światło do sporządzenia Zarysu, czyli wytycznych do Studium. To bardzo dobra wiadomość, po długim czasie oczekiwania. Więcej opowiemy na Walnym Zgromadzeniu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

 


25.05.2018

RODO - ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy poniższe informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres email oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził, wypełniając deklarację członkowską. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Ze względu na fakt, że podstawą przetwarzania danych osobowych posiadanych przez Stowarzyszenie jest deklaracja członka wraz z podpisaną zgodą, dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane te będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe członków Stowarzyszenia są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach statutowych. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania informacji zawierających aktualności dotyczące Stowarzyszenia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody członka w postaci deklaracji członkowskiej. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania informacji zawierających aktualności dotyczące Stowarzyszenia.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec – Wkra,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


14.05.2018

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec – Wkra uchwałą przyjętą na Zebraniu Zarządu w dniu 28 kwietnia 2018 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 16 czerwca 2018 r. o godzinie 11ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Joniec.

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Wybór Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wystąpienia gości (Wójta lub innego przedstawiciela gminy Joniec, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Leśniczego Lasów Państwowych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)
 6. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi
 7. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności od 17.06.2017 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 9. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i przyjęcia sprawozdania
 10. Sprawozdanie finansowe
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego – głosowanie
 13. Informacja o wdrażaniu RODO – dot. archiwizacji i przekazywaniu danych osobowych członków
 14. Dyskusja na temat składki członkowskiej
 15. Dyskusja na temat członków niepłacących składek członkowskich
 16. Zmiany w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 17. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.

Uwaga: Prosimy członków Stowarzyszenia o zgłaszanie propozycji interesujących Państwa tematów, które powinny znaleźć się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, do Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 31.05.2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                              W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                      Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec – Wkra

                                                                                                                       Mirosław Dudziński
                                                                                                                  Sekretarz Stowarzyszenia

Joomla templates by a4joomla