foto1

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec–Wkra powstało w 2003 roku. W większości tworzą je osoby, które posiadają działki na terenie gminy Joniec i którym bliskie są tematy związane z tym terenem.
Cele Stowarzyszenia:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów terenów gminy Joniec i zlokalizowanych tam działek rekreacyjnych,
  • współpraca z władzami gminy i miejscową społecznością w kwestiach istotnych dla Członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie działań w zakresie tworzenia infrastruktury publicznej niezbędnej do proekologicznego rozwoju gminy,pomoc, reprezentacja i popieranie interesów Członków Stowarzyszenia przed organami władzy publicznej i sądami,
  • działalność integracyjna mieszkańców i działkowiczów,
  • promocja gminy Joniec,
  • działalność kulturalna,
  • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • działalność w zakresie ochrony środowiska,
  • wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy,
  • wspieranie dobroczynności.
Joomla templates by a4joomla